Portal Miasta Orzesze

Sołectwa

Wykaz sołtysów

Liczba mieszkańców

lp.
SOŁECTWA
 POWIERZCHNIA
W KM2
1 ZAWIŚĆ 6,6 km2
2 GARDAWICE 7,7 km2
3 ZAWADA 6,1 km2
4 WOSZCZYCE 18,7 km2
5 ZAZDROŚĆ 1,5 km2
6 ZGOŃ 13,3 km2
7 MOŚCISKA 7,4 km2
8 KRÓLÓWKA 5,6 km2