Portal Miasta Orzesze

Świetlica

Świetlica szkolna

"Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat" – Janusz Korczak

Zajęcia w świetlicy odbywają się od  6:00 do 16:30.


Aby dziecko uczestniczyło w zajęciach należy wypełnić kartę zapisu na świetlicę i dostarczyć ją do wychowawcy świetlicy szkolnej  lub do wychowawcy klasy.

Świetlica szkolna oferuje naszym uczniom:

działania rozwijające umiejętności manualne:

 • zabawy konstrukcyjne, 
 • układanki, 
 • prace plastyczne różnymi technikami

działania rozwijające umysł dziecka:

 • czytanie książek, bajek, 
 • oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
 • krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, 
 • zabawy tematyczne, 
 • rozmowy i pogadanki z dziećmi

zajęcia muzyczno – taneczne
gry i zabawy sportowe  
zajęcia relaksujące:

 • relaks przy muzyce, 
 • dowolne zabawy dzieci, 
 • oglądanie bajek, 
 • spacery

pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych
rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną