Portal Miasta Orzesze

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024:  4.09.2023
Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31.12.2023
Wiosenna przerwa świąteczna:  28.03. - 2.04.2024
Egzamin ósmoklasisty:  14 - 16.05.2024
Egzamin ósmoklasisty- termin dodatkowy:  10 - 12.06.2024
Zakończenie I półrocza:  31.01.2024
Zakończenie dydaktycznego Roku Szkolnego:  21.06.2024

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 22.12.2023
- 2.05.2024
- 31.05.2024

Rekomendacja Rady Rodziców:
- 29.04.2024
- 30.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

wywiadówka inauguracyjna:  13.09.2023
wywiadówka za I półrocze:  24.01.2024
wywiadówka za II półrocze:  16.06.2024

Konsultacje:
- 15.11.2023 r.
- 13.12.2023 r.
- 20.03.2024 r.
- 24.04.2024 r.
- 22.05.2024 r.

Dodatkowe konsultacje ustalane indywidualnie według potrzeb.