Portal Miasta Orzesze

Rada Rodziców

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Anna Nowatkowska-Jachniewicz

przewodnicząca

Radosław Dyrda

zastępca przewodniczącej

Marcin Kiel

skarbnik

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 33 8454 1040 2002 0006 4738 0001