Portal Miasta Orzesze

Rekrutacja i zapisy dzieci do szkoły

16.02.2022

Wszystkie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 zostały przyjęte do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 jest dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

31.01.2022

Drodzy Rodzice!

Od 31.01.2022 do 14.02.2022 trwają zapisy dzieci 6-letnich do obwodowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr VIII/9/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych przez Miasto Orzesze.

Szczegóły rekrutacji dostępne sa pod tym linkiem: Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 - Portal Miasta Orzesze