Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Opieka wytchnieniowa

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wartość dofinansowania dla Gminy Orzesze: 77.184,00 zł

Całkowita wartość: 77.184,00 zł

 

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5  oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Gmina Orzesze otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022” w łącznej kwocie 77.184,00,00 zł. Świadczeniem tym może zostać objętych 8 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci i 6 osób dorosłych. W roku 2022 świadczenie to będzie realizowane w formie   pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2021 poz. 573) albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są przyznawane nieodpłatnie, mają na celu czasowe odciążenie członków rodzin i opiekunów od codziennych obowiązków łączących
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził nabór wniosków.

 

Bliższych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu

tel. (32)22-15-520

 

Artykuły

 • Nabór wniosków wyróżnione

  Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

   

  Gmina Orzesze  prowadzi nabór wniosków do pogramu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego pn. Funduszu Solidarnościowy.

  Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Wnioski można składać:

  osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 5b,
  od godziny 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.tel. 32/22-15-520

  drogą elektroniczną: mops@orzesze.pl

   

  Druki do pobrania:

  karta zgłoszenia

  karta pomiaru niezależności

  klauzula RODO

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków

Banery/Logo