Portal Miasta Orzesze

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 3 w Orzeszu - Zawadzie w roku szkolnym 2022/2023 otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Głównym założeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą oraz rozpowszechnienie wśród dzieci czytelnictwa. Ważnym celem programu jest także:

- Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

- Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

- Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

 

Z radością informuję, że nasze biblioteczne regały zapełniły się bibliotecznymi nowościami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wśród zamówionych pozycji znalazły się lektury szkolne oraz książki wybrane przez uczniów z przeprowadzonego sondażu.