Portal Miasta Orzesze

Poznaj Polskę

16 czerwca uczniowie klas IV - VI wybrali się do geologicznego Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Zwiedzili wystawy, które obrazują historię Ziemi i ewolucję życia. Uczestnicy wzięli także udział w lekcji muzealnej, która miała formę warsztatów. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Śląskiego w Katowicach, by zwiedzić m. in. Galerię śląskiej sztuki sakralnej, Galerię plastyki nieprofesjonalnej oraz wystawę "Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów". Poznali burzliwe i skomplikowane losy naszego regionu. Na koniec wszyscy udali się na obiad. Wycieczka była w 80% sfinansowana z programu "Poznaj Polskę".

Poznaj Polskę- Uniwersytet Śląski Poznaj Polskę- warsztaty Poznaj Poslkę - warsztaty
Poznaj Polskę- warsztaty Poznaj Polskę- Muzeum Śląskie- galeria sztuki nieprofestionalnej Poznaj Polskę- Muzeum Śląskie - Śląsk na przestrzeni dziejów