Portal Miasta Orzesze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w zakresie:

  • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
  • eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną;
  • oczyszczania miasta;
  • utrzymania targowiska miejskiego;
  • utrzymanie zieleni miejskiej,
  • utrzymywania obiektów sportowych;
  • utrzymania cmentarza komunalnego;
  • utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej.

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

mgr inż. Wiesław Klar

Dane kontaktowe:

ul. Wieniawskiego 4

43-180 Orzesze

tel. 32 22 13 412

e-mail: zgkim@orzesze.pl


Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej ZGKiM

Artykuły