Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami przez Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

XLIX Sesja Rady Miejskiej Orzesze

24 listopada 2022, godz. 15 w sali Urzędu Miejskiego Orzesze odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej Orzesze.

Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji:
a) stwierdzenie prawomocności,
b) wskazanie protokolanta,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XLVIII Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
5. Podatki i opłaty lokalne:
a) omówienie podatków na 2023r.,
b) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2023r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie Miasta Orzesze wraz z Gminną Ewidencją Zabytków na lata 2022 - 2025",
b) aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040,
d) zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2022r.,
e) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/474/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu,
f) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych,
g) rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
h) zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
i) określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
7. Zamknięcie Sesji.

Banery/Logo