Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Stołówka szkolna

Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
  1. zachowania czystości, a w szczególności przestrzegania zasad higieny osobistej (mycie rąk),
  2. kulturalnego spożywania posiłków,
  3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, personelu kuchni i stołówki,
  4. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Po spożyciu posiłku uczniowie są zobowiązani odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić miejsce spożywania posiłku w porządku i czystości.
 4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie są zobowiązani do respektowania poleceń Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
 5. Zabrania się w stołówce szkolnej:
  1. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
  2. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń i  środków spożywczych,
  3. biegania i zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników stołówki,
  4. niszczenia mienia stołówki,
  5. korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, itp.
 6. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.                                                                                                       

Banery/Logo