Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Menu dla: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu został powołany do istnienia 27 lutego 1990 r., działalność zaś rozpoczął 1 lipca 1990 r.


Główne zadania realizowane przez Ośrodek wynikające z Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
 
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny;
 • organizowanie pracy socjalnej;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu wspomaganym;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawianie pogrzebu osobom, które nie miały własnego dochodu ani prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • kierowanie do domów pomocy społecznej;
 • pomoc osobom mającym trudności z przystosowywaniem się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
 
Zadania wynikające z innych ustaw:
 
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne);
 • prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty" w ramach przeciwdziałania przemocy domowej;
 • zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny;
 • współfinansowanie pobytu dziecka w specjalistycznych placówkach po odebraniu go rodzicom;
 • prowadzenie Punktu Konsultacyjnego jako formy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doznających przemocy.

      

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Danuta Lyra

 

Dane kontaktowe:

ul. Powstańców 5B

43-180 Orzesze

kom. 797843833
tel. 32 22 15 520

e-mail: mops@orzesze.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.30

 

Realizacja projektów unijnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 5 lat (2008, 2009, 2010, 2012-2013) realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Droga dokąd? Do samodzielności”. Autorami projektu byli pracownicy Ośrodka. Na ten cel pozyskano środki z budżetu państwa i unijne w wysokości 429 066,32 zł (w tym środki unijne 410 879,39 zł, z budżetu państwa – 18 186,93 zł), przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 54 318,48 zł. W ramach projektu w wyniku przeprowadzonych szkoleń nowe kwalifikacje uzyskało 50 osób, 2 osoby nie ukończyły szkoleń.

Ostatni projekt był realizowany na przełomie dwóch lat 2012-2013. Do udziału w nim zaproszono 8 rodzin, w których prowadzona była terapia psychologiczna, mająca na celu wsparcie działań na rzecz dokonywania zmian i wyznaczania celów, zauważania swoich mocnych i słabych stron.
Spotkania z doradcą zawodowym pomogły w dokonaniu wyboru kierunków kształcenia, wyznaczania celu i dążenia do niego, określenia swojej pozycji na rynku pracy.

Po zakończonych zajęciach pt. „Trening kompetencji społecznych” uczestnicy potrafili lepiej zrozumieć siebie i innych, widzieli korzyści w zakresie planowania przyszłości i określania celów życiowych, nauczyli się skutecznej komunikacji.

Rodziny pracowały od września 2012 r. z asystentem rodzin w zakresie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent wspólnie z rodziną układał plan pracy oraz wspierał podczas jego realizacji. W dalszej kolejności uczestnicy wybrali szkolenie zawodowe zgodnie ze swoimi potrzebami, zainteresowaniami i sytuacją na rynku pracy. Uczestnicy szkolili się do pracy na stanowiskach: opiekuna osób starszych i dzieci, magazyniera, technologa robót wykończeniowych, uczyli się również obsługi kasy fiskalnej. Wszystkie osoby uzyskały certyfikat ukończenia szkoleń.

Celem nadrzędnym realizowanych projektów było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i bezrobocia oraz wsparcie rodzin.

Artykuły

Banery/Logo