Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

IV edycja programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłosiło IV edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie do 31 stycznia 2024 r. do godz. 15.00.

Idea Programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” powstała z chęci uczczenia, w sposób szczególny – trwały i społecznie użyteczny – stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na: zakupie projektów rzeźb i instalacji artystycznych w celu ich realizacji oraz stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże przestrzeni; zakupie rzeźb lub integralnych zespołów rzeźb już istniejących – nowoczesnych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.) i współczesnych, z przeznaczeniem do stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże przestrzeni; utrwaleniu rzeźb zrealizowanych w materiałach nietrwałych (np. gips) lub realizacji projektów rzeźb artystów polskich i zagranicznych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.) będących w posiadaniu instytucji, przewidzianych do stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej) oraz ich ulokowaniu w tejże przestrzeni; konserwacji rzeźb i instalacji artystycznych bądź integralnych zespołów istniejących rzeźb funkcjonujących w przestrzeni publicznej (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w. i współczesnych).

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy, posiadają możliwości sprawowania opieki konserwatorskiej nad zakupionym i ulokowanym w przestrzeni publicznej dziełem/obiektem. W ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań dotyczących pojedynczego obiektu lub zespołu obiektów stanowiących integralną całość.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury, niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę nad przestrzenią publiczną lub opiekę konserwatorską nad zabytkami; organizacje pozarządowe - spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.).

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Na realizację programu w 2024 r. przeznaczono 4 000 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł, a maksymalna 500 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku. Wymagany jest min. 10% wkład własny (finansowy) na realizację zadania.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie do 31 stycznia 2024 r. do godz. 15:00. Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.rzezba-oronsko.pl/niepodlegla/nabor-2024/

Pytania dotyczące konkursu można kierować poprzez e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl lub tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19.

Banery/Logo