Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

„Akcja zima” 2023/2024 - wykaz potrzebnych telefonów

Połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami przez Orzesze

List otwarty burmistrza Orzesza do mieszkańców w sprawie CPK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

LXI Sesja Rady Miejskiej Orzesze

LXI Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 23 listopada 2023r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia:
- stwierdzenie prawomocności,
- wskazanie protokolanta,
- powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LX Sesji.
4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
6. Podatki i opłaty lokalne:
- omówienie podatków na 2024 rok
- podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2024r.
7. Uchwały:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/617/22 z dnia 15 grudnia 2022r. dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2024.
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Orzesze, na lata 2023-2027 opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Orzeszu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Orzeszu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Bocznej
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul.Budowlanych.
8. Zamknięcie Sesji.

Banery/Logo