Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami przez Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

LXIV Sesja Rady Miejskiej

LXIV Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 8 lutego 2024r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Miejskiego Orzesze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:

- stwierdzenie prawomocności,

- wskazanie protokolanta,

- powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LXIII Sesji.

4. Informacje o realizacji odszkodowań i rent planistycznych w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.

6. Uchwały:
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miejskiej w Orzeszu w przedmiocie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dopuszczającego możliwość wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.
• Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi wraz z odpowiedzią na skargę.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2024.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Ornontowice.
• Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/106/92 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie zmiany nazw ulic istniejących oraz ustalenia nazw dla ulic istniejących, a dotychczas nie nazwanych.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej przy ul. Ptasiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a Miastem Orzesze w sprawie przekazania przez Miasto Orzesze Gminie i Miastu Czerwonka-Leszczyny zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Orzesze, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.
• Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska przyjętego Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim".

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta za II półrocze 2023r.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Banery/Logo