Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

„Akcja zima” 2023/2024 - wykaz potrzebnych telefonów

Połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami przez Orzesze

List otwarty burmistrza Orzesza do mieszkańców w sprawie CPK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Punkt Informacyjno Konsultacyjny (PIK) Programu Czyste Powietrze

Informacje dotyczące Punktu Informacyjno Konsultacyjnego (PIK) Programu Czyste Powietrze

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Orzesza, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 32/3248818.

W punkcie można uzyskać pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, uzyskać porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje odnośnie warunków skorzystania z projektu.

Do złożenia wniosku w punkcie konsultacyjnym niezbędne są:

 • Numery PESEL własny oraz współmałżonka i wszystkich współwłaścicieli,

 • numer działki i księgi wieczystej,

 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego ( m2),

 • Rozliczenie roczne za poprzedni rok (PIT),

 • zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,

 • numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta - data wystawienia pierwszej faktury

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, ścian i stropów do docieplenia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

_____________________________________________________________________________________
 
Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”:
wycofanie dotacji na kotły węglowe,
podwyższenie progów dochodowych.

 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” był możliwy tylko do 31 grudnia 2021r., co oznacza, że od 1 01.2022r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.

 

Kotły na węgiel będą jeszcze dofinansowane pod warunkiem:

 

 1. Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

 2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

 3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

 

Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

 1. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

 

UWAGA! Zasady te nie dotyczą wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021).

_____________________________________________________________________________________

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

  • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
  • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

  • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
  • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

 

 

 

Banery/Logo