Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nie trzeba już oświadczenia, żeby oddać odpady do PSZOK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Dla klas ósmych

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Wybór szkół i oddziałów:

 1. Wniosek o przyjęcie do klas I szkól ponadpodstawowych -  od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

 

 1. Wniosek o przyjęcie do: szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz
  do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
  -
  od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godziny 15:00
  1. Przeprowadzenie w wymienionych w pkt. 2. szkołach: sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych (klasy wstępne), prób sprawności fizycznej
   od 31 maja do 13 czerwca 2021 r.

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl

 1. wybiera szkoły
 2. buduje swoją listę preferencji = wybiera oddziały = klasy, do których aplikuje

- oddział, który umieści jako pierwszy na  liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

 

KOLEJNOŚĆ NA LIŚCIE PREFERENCJI JEST RZECZĄ NAJWAŻNIEJSZĄ!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata
i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

 

Dostarczanie wniosków (podania) o przyjęcie do szkoły (zgodnie z wyżej wskazanymi terminami) - kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej
z listy preferencji.

 

 1. Podanie terminu sprawdzianów językowych, kompetencji i prób sprawnościowych
  do 13 maja 2022 r.
 2. Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, prób sprawnościowych –
  do 15 czerwca 2022 r.

 

 1. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie – od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

 

 1. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje) –
  od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

 

 1. Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 lipca 2022 r.

 

 1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem)
  od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.
  do godz. 15:00

 

 1. Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych29 lipca
  do godziny 14:00

 

 1. Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
  w szkołach ponadpodstawowych – do 1 sierpnia 2022 r.

 

 1. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły można wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 sierpnia 2022 r.

 

 1. Od 1 sierpnia 2022 r.rekrutacja uzupełniająca.

 

 1. Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej..)

 

Link do informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-sz/

 

Link do wykazu konkursów i zawodów wiedzy dla ósmych klas.

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022. – Kuratorium Oświaty w Katowicach

Banery/Logo